DEVELOPMENT PROCESS %30

Purpose of the Project

en Proje gerçekleşme sürecinde yapılacak işlemler genel olarak beş ana başlıkta toplanabilir. 1- İmar planı hazırlanması ve uygulanması (Fotoğraf arşivine gitmek için tıklayınız) 2- Jeolojik ve jeoteknik zemin etüdleri (Fotoğraf arşivine gitmek için tıklayınız) 3- Yer altı arkeolojik zemin etüdleri jeoradar ölçümü (Fotoğraf arşivine gitmek için tıklayınız) 4- Yer üstü arkeolojik keşif çalışması (Fotoğraf arşivine gitmek için tıklayınız) 5- Master plan ve avan proje geliştirmesi (Fotoğraf arşivine gitmek için tıklayınız) İlk dört süreç tamlanmadan son sürecin etkin olarak yapılması zordur. Zira bu süreçlerdeki bulgular yapının şekil, özellik ve sınırlarını etkileyebilecek güçtedir. Detaylı olarak bu çalışmalar şöyledir; 1. İmar planı hazırlanması ve uygulanması 1/5000 ölçekli nazım imar planları,...

Project Development Process

General Development Process